Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

8565 6b10
Reposted fromrustspots rustspots viarocktenner rocktenner
zupamarzen
4355 8e2e 500
Reposted fromSerat Serat viarocktenner rocktenner
zupamarzen
0998 7898 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viarocktenner rocktenner
zupamarzen
6683 dfa2 500
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viarocktenner rocktenner
6306 d25c
Reposted fromamatore amatore viarocktenner rocktenner
zupamarzen
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viarocktenner rocktenner
zupamarzen
9654 0ab3
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarocktenner rocktenner
zupamarzen
zupamarzen
1248 9f81
Reposted fromipo ipo viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
1134 8e38 500
zupamarzen
4475 25ab 500
Reposted frompunisher punisher viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
4069 ab27 500
Reposted frompiehus piehus
zupamarzen
(z pokoju) - Kochanie, co robisz?
- Sram!
- To włącz czajnik, herbatki się napijemy.
zupamarzen
6302 fbac 500
Wędrują...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
zupamarzen

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viainmybetterworld inmybetterworld
zupamarzen
zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl