Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

zupamarzen
Reposted fromshakeme shakeme
zupamarzen
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
zupamarzen
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
zupamarzen
zupamarzen
2669 5c8d 500
Reposted fromSandril Sandril viarocktenner rocktenner
zupamarzen
7199 5f1c
Reposted frompurrn purrn viarocktenner rocktenner
zupamarzen
1957 306a
Reposted frompaulodaido paulodaido viarocktenner rocktenner
zupamarzen
5801 af8d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
zupamarzen
Ale na tym zasranym świecie wszystko, co dobre, jest albo na receptę, albo wyprzedane, albo osiąga taką cenę, że trzeba zapłacić duszą, żeby poczuć smak. Życie to restauracja, na którą cię nie stać. Śmierć to rachunek za jedzenie, którego nie zdążyłeś nawet skosztować. Zamawiasz więc najdroższą rzecz w karcie, bo przecież i tak odchodzisz, prawda? Może zdążysz złapać chociaż kęs. 
— Jo Nesbo, "Upiory".
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty
2258 44d8
Reposted fromkrisstbc krisstbc viarocktenner rocktenner
zupamarzen

March 28 2020

zupamarzen
3911 e89d 500
Reposted from2017 2017 viansfy nsfy
zupamarzen
1606 ad44 500
Reposted fromSerat Serat viakobiety kobiety
zupamarzen
7520 3265 500
Reposted fromQi Qi viasucznik sucznik
zupamarzen
7766 ecfa
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
7587 422a 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
2691 b673 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasucznik sucznik
zupamarzen
7026 d8ca 500
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
zupamarzen
0275 837f
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viasucznik sucznik
zupamarzen
1307 aafc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl