Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

zupamarzen
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
zupamarzen
3051 54b7 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi,
by stracić z oczu widok lądu.
— Krzysztof Kolumb
Reposted fromavooid avooid viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
2930 6213
Reposted fromtichga tichga viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
2897 b86b 500
Reposted fromtichga tichga viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
2759 dcbe 500
sharing fake news ...
Reposted fromnazghul nazghul viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
2480 2971 500
Reposted fromnutt nutt viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
2332 9177 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
1766 6425 500
Reposted from1923 1923 viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
3105 daa9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
zupamarzen
Hallstatt, Austria
zupamarzen
3144 8331 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
zupamarzen
1180 9357 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
zupamarzen
1901 4444
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny
zupamarzen
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
6331 7e67 500

awordwasthebeginning:

@official-german-translationen

How I love that German has a rather long word for ‘car insurance’ but merely three letters for ‘existential despair and the meaninglessness of life’.

zupamarzen
zupamarzen
1850 dffa
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

zupamarzen
9881 1395
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl