Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

zupamarzen
Chciałem nauczyć Cię latać Byś sens odnalazła w tłumie  Lecz Ty po wertepach świata Nawet stąpać nie umiesz.
Ale się nie martw, nie trzeba Choć smutek w sercu się lęgnie Jeszcze dosięgniesz ty nieba Nim niebo Ciebie dosięgnie!
Bo dam Ci Przewodnik po chmurach Ze wszystkich dokładny - najbardziej Jeśli kiedyś zapragniesz To w chmurach Z pewnością Mnie znajdziesz.
Dziś wracać na Ziemię mi nie każ Choć Ziemia z błękitów mnie woła Bo tego nie zmienisz w człowieka Kto raz się przemienił w Anioła.
I słuchaj, dopóki żyjesz Co mądrość pod nosem mruczy... Że czasem do lotu się wzbijesz Zanim się stąpać nauczysz.
— Krzysztof Cezary Buszman - "Przewodnik po chmurach"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
zupamarzen
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
4340 f41b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
7376 a89f
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
Tylko - kiedy się dobrze zna śmierć, ma się większą odpowiedzialność za życie.
— Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
2677 fd78 500
Dom Tęsknot, Piotr Adamczyk
Reposted fromcasanovared casanovared viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
8411 3418
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
7904 b318 500
Trafny jak zawsze Żulczyk
zupamarzen
8651 92af 500
zupamarzen
zupamarzen
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
9457 b4ee 500
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
1819 07e3 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
zupamarzen
Coraz częściej nad ranem w mojej głowie pędzą myśli
Zbyt wiele się zdarzyło odkąd ostatnio gadaliśmy
— Pezet x Małolat "Odkąd ostatnio gadaliśmy" (ft. Diox)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
8934 0a68
Reposted fromxnajczax xnajczax viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl