Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

zupamarzen
7004 3e2d 500
Aleksandra Wądołowska
zupamarzen
6929 78da 500
zupamarzen
6617 f1fa 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
zupamarzen
8082 25d5 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakobiety kobiety
zupamarzen
6885 c528 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakobiety kobiety
zupamarzen
6179 8d18 500
zupamarzen
2484 051f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakobiety kobiety
zupamarzen
0265 5867 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viakobiety kobiety
zupamarzen

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

February 17 2018

zupamarzen
1858 66c0
Reposted fromtichga tichga viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
4099 2c03
Reposted fromzciach zciach viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
4813 22d4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
zupamarzen
4797 67b5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
zupamarzen
4819 da55 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
zupamarzen
3190 de83
Reposted fromfungi fungi viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
3135 6589 500
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
4903 3873 500
zupamarzen
Nie - mówię - wszystko w porządku. Przyłóż mi spluwę do głowy i rozchlap mój mózg na ścianie. Naprawdę - mówię - nie ma sprawy.
— Fight Club
Reposted fromgoszka goszka viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
zupamarzen
Pierwsza miłość jest piękna dopóki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— the edge of love
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
zupamarzen
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl