Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

zupamarzen
3979 4b95 500
Reposted fromhermina hermina viaMigotliwa Migotliwa
zupamarzen
2799 e410
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarocktenner rocktenner
zupamarzen
3016 d54d 500
zupamarzen
3018 e787 500
zupamarzen
zupamarzen
0646 c4ec
zupamarzen
2999 1629
zupamarzen
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
zupamarzen
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
zupamarzen
zupamarzen
0807 02dd

May 15 2019

zupamarzen
4103 25a4
Reposted fromNux Nux vianinjaseksu ninjaseksu
zupamarzen
Reposted frompffft pffft viapl pl
zupamarzen
"Baliśmy się, że tydzień do wyborów i pan Janusz zapomniał włączyć protokół 1%. Jednak on nigdy nie zawodzi"      
Reposted frompffft pffft viapl pl
zupamarzen
8399 a8bc 500
Reposted fromscorpix scorpix viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
5939 b726 500
Reposted fromerq erq viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
Reposted fromFlau Flau viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
zupamarzen
Reposted frombluuu bluuu viamalinowowa malinowowa
zupamarzen

– A nie boisz sie, że będziesz miał ze mną
kłopot? Zakocham się. Wiesz, odjebie mi. Uwieszę się na tobie i ze łzami w oczach będę o coś tam błagać? Zacznę rozpowiadać, że mamy romans.

– Dlaczego miałabyś tak robić?

– Jestem kobietą. Kobiety tak robią.

– Nie wierzę ci.

– Słusznie. Jestem taka jak ty.

– To brzmi jak pułapka.

– Być może kłamię od samego początku. Jeszcze się nie zdecydowałam. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl