Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

zupamarzen
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
7258 877c
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
zupamarzen
zupamarzen
2181 e46a 500
zupamarzen
4559 764d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zupamarzen
4593 0d24
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zupamarzen
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromlexxie lexxie viasoulwax soulwax
zupamarzen
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viasoulwax soulwax
zupamarzen
zupamarzen
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulwax soulwax
zupamarzen
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viasoulwax soulwax
zupamarzen
4866 9a2b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasoulwax soulwax
zupamarzen
2013 b956 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasoulwax soulwax
zupamarzen
5598 cbde 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viasoulwax soulwax
zupamarzen
9942 cc93 500
Reposted fromMiziou Miziou viasoulwax soulwax
zupamarzen
Dać komuś miłość (…) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoulwax soulwax

March 27 2017

zupamarzen
"Tylu ludzi nie wie co robić w życiu, a to jest w sumie takie proste. Wystarczy iść za własną ciekawością"
~ Krzysztof Gonciarz, CIEKAWOŚĆ
zupamarzen
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl