Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

zupamarzen
1355 33e7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
0834 cfe9
Reposted fromkelu kelu viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
9221 2e8c 500
Oww <3
Reposted fromsober sober viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
Katelyn Byrd
zupamarzen
zupamarzen
zupamarzen
To zabawne, co się dzieje, gdy czujesz, że nie masz już nic do stracenia. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Nie zastanawiasz się, nie owijasz w bawełnę. Gówno cię obchodzi, co ktoś myśli.
— Vi Keeland - Szansa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
5415 6a69
Reposted frompornh-art pornh-art viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
9819 9f95 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny
zupamarzen
8116 126d
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
zupamarzen
0377 34a5 500
Reposted fromsober sober viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamalinowowa malinowowa
zupamarzen
zupamarzen
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr
zupamarzen
9829 c5f1 500
Reposted fromsober sober viasucznik sucznik
zupamarzen
9540 b8c1
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
zupamarzen
9642 5544 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl