Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

zupamarzen
The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.
— Jordan Belfort
zupamarzen
zupamarzen
zupamarzen
7865 bda3 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
zupamarzen
Nie kiwnąłem nawet palcem by się znaleźć w takiej walce
Reposted fromMatalisman Matalisman
zupamarzen
Piekło jest puste, a wszystkie demony są tutaj.
— WILLIAM SHAKESPEARE - Burza
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
zupamarzen


zupamarzen

Niebieski garnitur obserwuje ją łapczywie. Patrzę na niego i wiem, że szuka w głowie słów, którymi mógłby ją przekonać do seksu, bo przecież żyjemy w czasach, w których wymiana śliny między ludźmi o niczym nie świadczy. Jest jak fitness albo zumba, tylko że bez majtek, a po treningu wszyscy się myją i wracają do domu.

Mężczyzna szuka w swojej głowie kłamstw. Kłamstwa mogą być jednak dobre, czyli przekonujące, i złe, czyli nieprzekonujące.

Mężczyźni obiecują kobietom różne rzeczy, których nie mają zamiaru dotrzymać, tylko po to, aby na chwilę zdjąć im majtki.

Kocham (twój tyłek).

Tęsknię (za twoimi piersiami).

Śniłaś mi się (jak dobrze operowałaś ustami).

Nigdy cię nie opuszczę (do momentu, aż dojdę).

Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie (moim zdaniem w tej sukience wyglądasz jak absolwentka dyskoteki, ale skoro dobrze ruszasz biodrami, a ja nie mogę być z kimś innym, to poudawajmy jeszcze trochę, że jest nam razem dobrze, okej?).

Mężczyźni chcą wypełnić inne ciała. Kobiety chcą, aby ktoś wypełnił ich duszę. Nadał ich pustce sens. Ale miłości nie ma. Są tylko złudzenia, którymi ściągamy się do łóżka.

— Piotr C. BRUD
Reposted frompanikea panikea viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
zupamarzen
9589 9802 500
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
zupamarzen
0168 7f87
zupamarzen
3432 4832
zupamarzen
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
9290 1c8e 500
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
6468 a190
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
1030 f114 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl