Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

zupamarzen
7740 4f36 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viafutureiscoming futureiscoming
3292 c29f

points-at-my-hand:

Ever wonder how big wolves are and why running from them is a really bad idea?

zupamarzen
4017 8d23
Reposted frommyniu myniu viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
5290 47a1 500
Reposted fromteijakool teijakool viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
(via konstatacje)
Reposted fromdivi divi viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ją wykonują; spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają; spieszą się w odpoczynku, dlatego nie mogą wypocząć.
— A. Kępiński
zupamarzen
- Czy nie za wcześnie na wino? - spytała.
- Wcześnie? (...) Mam osiemdziesiąt dziewięć lat i czterysta butelek znakomitego wina w piwnicy. I zamierzam je wszystkie opróżnić. Martwię się raczej, że zbyt późno zacząłem pić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
2251 8b8d 500
zupamarzen
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
zupamarzen
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafutureiscoming futureiscoming
7562 1b6f
Reposted fromamatore amatore viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
6691 3278 500
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen
Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath
zupamarzen

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

zupamarzen
6934 bdc6
Reposted fromhogwarts hogwarts viagdziejestola gdziejestola

September 08 2017

zupamarzen
3168 3e48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl