Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

zupamarzen
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
zupamarzen
zupamarzen
zupamarzen
5610 3da6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatacolatawysoko tacolatawysoko
zupamarzen
6721 1a12 500
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
what happens when non-tech people discover web developer tools pic.twitter.com/ApyRlC4niw
zupamarzen
9756 16d6
Reposted fromsohryu sohryu viazurawianiaczka zurawianiaczka
zupamarzen
7326 1879 500
Wojaczek
zupamarzen
zupamarzen
3140 efa5 500
zupamarzen
zupamarzen
5578 3a5d 500
Reposted frombiru biru viapleple pleple
zupamarzen
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viapleple pleple
zupamarzen
6158 5c15
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik
zupamarzen
0606 7845 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viasucznik sucznik
zupamarzen
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viasoulwax soulwax
zupamarzen

Z oczu bije mu wyraźny, biały neon z napisem: Pierdolisz Piękne Farmazony.

— Jakub Żulczyk
Reposted frommirabelia mirabelia viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
zupamarzen
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl