Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

zupamarzen
0082 7097 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
zupamarzen
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
0875 002d 500
zupamarzen
5479 9354
zupamarzen
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
Kłopot w tym, że kiedy człowiekowi na czymś za bardzo zależy, to wszystko czuje dwa razy mocniej.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
6435 a1e9
Reposted frompastelowe pastelowe viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
zupamarzen
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril viagdziejestola gdziejestola

August 29 2019

zupamarzen
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zupamarzen
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viairmelin irmelin
zupamarzen
Jego pocałunek był jak prezent za wszystkie wyrządzone mi krzywdy. Był delikatny, ale i gorący. Słodki i gorzki. Był obietnicą, że wszystko skończy się dobrze. Nie chciałam oderwać się od tych ust. Gdy mnie całował, znikały wszystkie problemy i troski.
— Sylwia Bachleda - "Pocałunek Cesarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
zupamarzen
3525 90b0 500
SRY
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
7218 657c
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin

August 23 2019

zupamarzen
Reposted fromshakeme shakeme
zupamarzen
Reposted fromshakeme shakeme
zupamarzen

August 20 2019

zupamarzen
Reposted fromjasminum jasminum viagdziejestola gdziejestola
zupamarzen
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl